De Grote Houtbouwenquête: Bemoedigende resultaten voor de planeet en voor de Belgian Wood Day 2021

900 700 Keytech

Vandaag bouwt bijna één op de tien Belgen zijn of haar huis met behulp van houtbouw. Ruim 53% van de bevraagden* geeft aan dat ze alsmaar meer geïnteresseerd zijn in deze bouwmethode. Een cijfer dat voortdurend stijgt, zo blijkt uit het nieuwe opinieonderzoek van het Bureau iVOX in samenwerking met de Groepering van Algemene Aannemers van Houtbouw.

“Te veel mensen kennen vandaag nog steeds de Houtbouw niet”, zegt Patrice Dresse, Algemeen Directeur van de Groepering van Algemene Aannemers van Houtbouw. “Uit de enquête van iVOX blijkt dat 49% van de bevraagden onvoldoende op de hoogte is van de voor- en nadelen van houtbouw. Er moet op dat vlak dus nog een echte inspanning worden geleverd, te meer nu deze cijfers aantonen dat consumenten steeds meer gebruik maken van houtbouw voor hun toekomstige projecten. Er moesten dus dringend opendeurdagen worden georganiseerd voor de sector. Dat is nu gelukt, met onze Belgian Wood Day die zal doorgaan op zondag 30 mei 2021.”

Volgens 74% van de deelnemers aan de enquête staat deze bouwmethode gelijk aan snelheid en ze hebben het bij het rechte eind. Het procedé van de Houtbouw, dat in het atelier wordt voorbereid, heeft minder te lijden onder de weersomstandigheden. Deze droogbouwmethode biedt bovendien de mogelijkheid om veel sneller over te gaan tot de afwerking, hetgeen betekent dat houtbouwprojecten veel sneller in gebruik kunnen worden genomen. In het geval van houtbouw kan men – ingevolge het feit dat bijvoorbeeld de muren niet hoeven te drogen – al snel enkele maanden tijd winnen, terwijl men hier in de traditionele bouw al snel 12 maanden voor moet uitrekken. Het voorgaande leidt er eveneens toe dat men onmiddellijk kan beginnen schilderen. In die zin is de Houtbouw ook beter voor de gezondheid, omdat men niet wordt blootgesteld aan schadelijke dampen.

Gezondheid en ecologie zijn aldus intrinsiek verbonden met de houtbouw. Dit blijkt uit onder meer uit het feit dat 67% van de deelnemers aangeeft te geloven dat deze methode een positieve impact heeft op het milieu en bijdraagt tot de vermindering van de ecologische voetafdruk. Hout is immers een natuurlijke opslagplaats van CO2, waardoor het op positieve wijze bijdraagt aan de strijd tegen de klimaatopwarming. Dankzij de Houtbouw vermindert de CO2-uitstoot met ongeveer 1 ton per kubieke meter hout. Bovendien onderscheiden de houtbouwwerven die werken met op voorhand vervaardigde bouwelementen zich door de geringe hoeveelheid afval die ze produceren.

Brandgevaar is de grootste vrees van de deelnemers aan de enquête. 35% van de ondervraagden associeert houtbouw in grote mate met brandgevaar. Deze vrees is echter ongegrond. “Het brandgevaar van houten bouwwerken is gering en er kan worden geanticipeerd op hun reactie op vuur, wat het werk van de interventiediensten vergemakkelijkt”, stelt Patrice Dresse. “In veel woningen is de structuur beschermd met vuurbestendige gipsplaten. Er worden ook beproefde vuurbestendige technieken gebruikt. Een brandverzekering voor een houten gebouw kost overigens niet meer dan een gebouw dat met klassieke bouwmethoden werd gebouwd. Dit is het bewijs, voor zover nodig, dat Houtbouw onterecht met een verhoogd brandgevaar wordt geassocieerd.”

*1000 Belgen tussen de 25 en 65 jaar

Lees meer