Over Ons

De Groepering van Aannemers van Houtskeletbouw groepeert aannemingsbedrijven die gespecialiseerd zijn in het bouwen van woningen en appartementen in hout. Zij hanteren daarbij erg uiteenlopende houtbouwtechnieken, met houtskeletbouw als meest in het oog springende techniek.

De groepering voert vakmanschap en kwaliteit hoog in het vaandel, en daarom kunnen enkel ondernemingen die een minimale financiële draagkracht en een minimale technische bekwaamheid kunnen bewijzen lid worden. Meer concreet houdt dit in dat ze moeten aantonen dat ze tijdens de afgelopen jaren een minimaal aantal bouwwerken vakkundig hebben uitgevoerd, dat ze een eigen vermogen van minstens 45.000 € hebben, en dat ze een minimaal aantal eigen personeelsleden in dienst hebben met de vereiste competenties. Het voldoen aan deze strenge toegangs- en erkenningsvoorwaarden (minstens categorie 2) garandeert de opdrachtgever een optimale garantie en bescherming.

Een ondernemer zoeken